Jsme tu pro Vás infolinka

Česká asociace pojišťoven

odkaz: www.cap.cz

Je zájmovým uskupením komerčních pojišťoven působících na českém trhu. Svoji činnost zahájila k 1. lednu 1994. Od roku 1998 je řádným členem Insurance Europe (dříve Evropská pojišťovací a zajišťovací federace – CEA). Za své cíle si stanovila koordinaci, zastupování, hájení a prosazování společných zájmů pojišťoven zastoupených v této organizaci ve vztahu k státním orgánům a dalším osobám, ale i ve vztahu k zahraničí.

Jejími hlavními úkoly jsou1:

  • zpracovávat připomínky k právním předpisům týkajícím se pojišťovnictví, pojištění nebo jiných zájmů pojišťoven a prosazovat nezbytné úpravy, české i evropské legislativy
  • vytvářet nástroje zábrany škod a pojistných podvodů
  • sjednocovat pravidla a postupy členů v oblasti technické, informační i statistické
  • vytvářet informační nástroje pro veřejnost a objektivně a srozumitelně informovat o vývoji pojistného trhu, pojistných produktech a novinkách
  • přispívat k odborné informovanosti členů a zabezpečovat vzdělávání
  • vytvářet pravidla etického chování v pojišťovnictví
  • působit při odstraňování rozporů mezi členy asociace, dbát na dodržování zásad

1Převzato: http://www.cap.cz/Folder.aspx?folder=Lists%2fMenu%2fO+n%C3%A1s