Jsme tu pro Vás infolinka

O pojištění

Pojištění je metoda, která umožňuje ekonomickému subjektu redukci rizika pomocí plateb a sdílení nejistoty s ohledem na finanční ztrátu. Subjekt může krýt riziko i z vlastních zdrojů, nebo může využít pojištění. Pak můžeme chápat pojištění jako nástroj finanční eliminace negativních důsledků nahodilosti.

Zajišťovny

Zajišťovny přebírají na základě smlouvy velká pojistná rizika, na která si pojišťovny kvůli omezenému kapitálu samy netroufnou. Pomáhají pojišťovnám v rozdělení různých rizik, které vycházejí z pojišťovnictví. Jedna pojišťovna nemusí využívat služby pouze jedné zajišťovny. Pojišťovny se nechávají zajišťovat u více institucí.

Dne 8. 8. 2008 udělila Česká národní banka společnosti VIG RE zajišťovna, a.s. povolení k provozování zajišťovací činnosti a tato společnost se tak stala první zajišťovnou licencovanou v České republice.

Historie pojišťovnictví v České republice

Počátky pojišťovnictví na území České republiky se datují od konce 17. století. Tradice českého pojišťovnictví se odvíjí od založení První české vzájemné pojišťovny v roce 1827. Vlna zakládání nových pojišťoven a pojišťovacích spolků se vzedmula až ve druhé polovině 19. století. V této době došlo k založení jedné z nejvýznamnějších pojišťoven - Slavie. V sedmdesátých a osmdesátých letech 19. století století bylo české pojišťovnictví již tak silné, že ekonomickou stabilitou První české vzájemné pojišťovny neotřásly ani značné škody. Největší náhrada škody v 19. století poskytnutá za jednu pojistnou událost, po požáru Národního divadla v Praze 12. srpna 1881, dosáhla 297 869 zlatých. I přes útlum pojišťovnictví během světových válek bylo v roce 1945 evidováno 733 pojišťoven a pojišťovacích spolků. Tento počet subjektů byl znárodněn a po únoru 1948 došlo ke zřízení jediného útvaru – Československé pojišťovny. Na několik desetiletí se tak přerušil přirozený tržní vývoj pojišťovnictví. Až počátkem devadesátých let přišli změny se zaváděním tržní ekonomiky. K 31. prosinci 1993 působilo v České republice 20 pojišťoven a do konce roku 2000 již počet narostl na 41. V současné době působí v ČR 53 pojišťoven, z tohoto počtu je 34 tuzemských a 19 tvoří zahraničí pobočky.