Jsme tu pro Vás infolinka

Systém práce odborného specialisty je zaměřen na poskytnutí zpětné vazby na výběr pojistných produktů a jejich individuální nastavení. V 68% případů se setkáváme u klientů se špatně nastavenými limity pojistného plnění či dezinformovaností klienta o významu uzavřeného pojištění. Není pak divu, proč se na internetu můžeme setkat se stížnostmi nespokojených lidí na následné plnění od pojišťoven.

Abychom těmto stížnostem předešli, připravilo pro vás Klientské centrum pojišťoven nabídku bezplatného auditu vašich pojistných produktů. Schůzka probíhá následujícím způsobem:

  1. Domluvení osobní schůzky s odborným specialistou.
  2. Potvrzení termínu setkání přibližně hodinu předem.
  3. Příjezd na schůzku, představení odborného specialisty, prokázání se registrací u České národní banky (na vyžádání).
  4. Společné prostudování pojistných produktů, sumarizace a vypsání pojistných limitů.
  5. Vysvětlení významu jednotlivých připojištění - v jakém případě může klient očekávat pojistné plnění a v jaké výši.
  6. Oznámkování nastavení pojistných limitů a volbu jednotlivých připojištění při zohlednění klientových potřeb a možností.
  7. Upozornění klienta na nevyužité slevy, které mohou být do pojistných produktů začleněny.
  8. Upozornění klienta na zastaralost produktů či nekrytá rizika.

V případě, že klient má svého finančního poradce či obchodního zástupce, může tyto informace dále použít pro svoji potřebu a napravení případných nedostatků. Účelem Klientského centra pojišťoven je zabezpečit dostatečnou informovanost klientů o vlastních uzavřených pojistných produktech.

V případě žádosti o radu je vám odborný specialista povinen na místě navrhnout nejefektivnější řešení pro krytí vašich potřeb, porovnat nabídku jednotlivých pojišťoven a vyčíslit celkovou úsporu za použití všech dostupných slev. Odborný specialista je vybaven veškerými kalkulační programy a je schopný veškeré vaše dotazy zodpovědět přímo na místě.